Uchwały 2009 - Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Uchwały 2009

Uchwała Nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionuym w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Uchwała Nr XXXV/353/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009 r. – regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionuym w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice