Zarządzenia 2013 - Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Zarządzenia 2013

1. Zarządzenie Nr 7-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 7 stycznia 2013r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu plastycznego pod hasłem „ Twoja wiedza i czujka w domu , tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”
2. Zarządzenie Nr 19-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 26 lutego 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ Twoja wiedza i czujka w domu , tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”
3. Zarządzenie Nr 20-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
4. Zarządzenie Nr 34-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 9 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
5. Zarządzenie Nr 41a-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 29 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
6. Zarządzenie Nr 45-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 8 maja  2013r. w sprawie regulaminu określającego przyznanie nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i sportowe w roku szkolnym 2012-2013
7. Zarządzenie Nr 48-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 14 maja2013r. w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
8. Zarządzenie Nr 49-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 14 maja  2013r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wilkowice
9. Zarządzenie Nr 50-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 27 maja 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
10. Zarządzenie Nr 62-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 12 czerwca  2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku  w Bystrej   w czasie jego nieobecności
11. Zarządzenie Nr 71-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 17 lipca  2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach w czasie jego nieobecności
12. Zarządzenie Nr 73-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 18 lipca  2013r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
13. Zarządzenie Nr 86-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 22 sierpnia  2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
14. Zarządzenie Nr 87-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 22 sierpnia  2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
15. Zarządzenie Nr 88-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 22 sierpnia  2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
16. Zarządzenie Nr 89-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 22 sierpnia  2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
17. Zarządzenie Nr 94-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 03 września  2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej   w czasie jego nieobecności
18. Zarządzenie Nr 95-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 08 września  2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi  w czasie jego nieobecności
19. Zarządzenie Nr 96-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 09 września  2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej w czasie jego nieobecności
20. Zarządzenie Nr 105-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 08 października 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej w czasie jego nieobecności
21. Zarządzenie Nr 116-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 12 11.2013r. w sprawie  zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Gimnazjum w Wilkowicach oraz dzieci uczęszczających do oddziału Przedszkola Publicznego w Wilkowicach
22. Zarządzenie Nr 118-2013 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 15 11.2013r. w sprawie  zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach