KONSULTACJE SPOŁECZNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wilkowice


 

 

Załączniki do pobrania

Projekt Uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wilkowice w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021

Projekt Uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr XLIII/357/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Formularz konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Wilkowice

 Uchwała nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021.

Uchwała Nr XLIII/357/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania