KONSULTACJE SPOŁECZNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Projekt uchwały Rady Giny Wilkowice w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie: w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Projekt Uchwały Wójta Gminy w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

 

konsultacje społeczne

Projekt Uchwały Wójta Gminy w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 

 

ogłoszenie

ogłoszenie

 

Projekt uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

 

ogłoszenie

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.szkół podstawowych i gimnazjów do nowe.

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Projekt Uchwały w sprawie  ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Wilkowice, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów  niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Formularz  zgłaszania opinii i uwag ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Wilkowice, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów  niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Projekt Uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021

 

Formularz zgłaszania opini i uwag do wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021

 

Projekt Uchwały w sprawie  ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice

 Formularz zgłaszania opini i uwag do ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów  niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice