Uchwały 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXXIII/282/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2017 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli orza specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice.

Uchwała nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021.

Uchwała nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.