Zarządzenia 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 183/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowice w 2018 r.

Zarządzenie Nr 155/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej w czasie jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej w czasie jego nieobecności

Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach w czasie jego nieobecności

Zarządzenie Nr 126/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowicach w czasie jego nieobecności

Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 4 września 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niespełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: określenia przeznaczenia mienia gimnazjów przekształconych w szkoły podstawowe

Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do placówek i z placówek oświatowych na terenie Gminy Wilkowice

Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pania Anny Trotszy-Goryl nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Nocoń nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla ks. Łukasza Listwan nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla ks. Jakuba Studzińskiego nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej

Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 91/2017 Wojta Gminy Wilkowice z dn. 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach ul. Strażacka 13

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej ul. Szkolna 1

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi

Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej ul. Klimczoka 68

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej ul. Szkolna 1

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach ul. Szkolna 8

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej ul. Klimczoka 68

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej ul. Szkolna 1

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi z Odziałami Sportowymi w Wilkowicach
ul. Szkolna 8

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej ul. Klimczoka 68

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy czwartej na rok szkolny 2017/2018 w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach ul. Strażacka 13

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach ul. Strażacka 13