Rekrutacja do przedszkola publicznego na rok szkolny 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wójt Gminy Wilkowice podaje do publicznej wiadomości:

1.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określony został:

Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31.01.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2018/2019

Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31.01.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2018/2019

2.Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określone zostały:

Uchwałą Nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice, oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwałą Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Wilkowice w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 3. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego będzie można uzyskać w każdym przedszkolu, szkole podstawowej, prowadzonym przez Gminę Wilkowice.