Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa edycja 2016/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Wilkowice otrzymała dofinansowanie w ramach

Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Gmina Wilkowice w roku szkolnym 2016/2017 złożyła wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek  szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wysokość przyznanych środków dla szkół podstawowych i gimnazjów na zakup pozycji książkowych, nowości wydawniczych uzależniona była od ilości uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek szkolnych oraz wkładu własnego, który wymagany był po stronie organu prowadzącego - Gminy Wilkowice.

W ramach w/w programu trzy szkoły podstawowe uzyskały łącznie dotację w wysokości 36 000,00 zł na zakup książek, nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Wkład finansowy gminy Wilkowice  wyniósł 9 000,00 zł.

Środki finansowe dla szkół podstawowych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wynoszą:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach – 12 000,00 zł dotacja + 3 000,00 zł wkład  własny,

Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Bystrej – 12 000,00 zł dotacja + 3 000,00 zł wkład  własny,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Mesznej Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II – 12 000,00 zł dotacja + 3 000,00 zł wkład  własny.

Gimnazja, które również ubiegały się o środki w ramach w/w priorytetu uzyskały ocenę pozytywną, jednak ze względu na wyczerpanie puli środków dostępnych dla województwa śląskiego nie otrzymały dofinansowania.