Zarządzenia 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola.

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych I edycji Powiatowego Konkursu pn. " Lepiej zapobiegać niż leczyć" dla dzieci i młodzieży klas V-VII szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia termiów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych do udzielenia zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia/dziecko z posiłku w stołówce szkolnej/przedszkolnej.