Zarządzenia 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Wilkowice.

Zarządzenie nr 120/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej ul. Przedszkolna 3

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdów uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszklnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zarządzenie Nr 90/202 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany procedury rozliczania podatku od towarów i usług Gminy Wilkowice

Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej ul. Przedszkolna 3

Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej ul. Przedszkolna 3

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Mesznej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie realizacji zadań jednostek systemu oświaty na terenie Gminy WIlkowice

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Mesznej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacyjnej pracy Przedszkola Publicznego w Bystrej, w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora przedszkola.

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Uczeń -Społecznik 2020” na terenie Gminy Wilkowice

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej ul. Przedszkolna 3

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas szóstych sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogószenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej ul. Przedszkolna 3

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szoklny 2020/2021

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy WIlkowice z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas szóstych sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2020/2021