Rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oraz do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wójt Gminy Wilkowice podaje do publicznej wiadomości:

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę WIlkowice na rok szkolny 2020/2021

pliki do pobrania dla publicznych przedszkoli

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w roku szkolnym 2020/2021

Zał. Nr 1 – oświadczenie o wielodzietności

Zał. Nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Zał. Nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

Zał. Nr 4 – oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola

Zał. Nr 5 – oświadczenie o dochodach

Informacja dla rodziców o sposobie ustalenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 

 Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Wilkowice jest organem prowadzącym

pliki do pobrania dla pierwszych klas szkół podstawowych

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolnym 2020/2021 - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 - dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej