Uchwały 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXIV/229/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/217/20216 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice

Uchwała Nr XXIV/228/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Uchwała Nr XXI/206/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpia w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach do przyznania nauczycielom minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpia w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej do przyznania nauczycielom minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi, wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XVI/157/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Mesznej w latach szkolnych 2020/2021 do 2022/2023

Uchwała Nr XV/146/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020 za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XV/145/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania