Informacja dla dyrektorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja do prawidłowego naliczania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych

  • zgłoszenie pracowników nowo zatrudnionych bądź zatrudnionych ponownie, wszelkie zmiany tych danych oraz zwolnienia pracowników, płatnik musi dokonać w ciągu 7 dni – w związku z powyższym informacja ma wpłynąć do ZOSiP-u Wilkowice najpóźniej po upływie 3 dni od daty zatrudnienia/zwolnienie pracownika;
  • wynagrodzenie nauczycieli, których umowy złożone zostaną po terminie, wyrównane będą  z wypłatą za godziny nadliczbowe, bądź z wynagrodzeniem z góry za miesiąc następny;
  • umowy zlecenia płatne są w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca – w związku z tym rachunki należy dostarczyć jeden dzień wcześniej;
  • pisma dostarczone z błędami podlegają korekcie w następnym dniu roboczym.

Terminy dostarczania dokumentów do płac i wypłaty wynagrodzeń:

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia

Terminy wypłata wynagrodzeń

styczeń

20.01.2018

02.01.2018
26.01.2018

luty

20.02.2018

01.02.2018
26.02.2018

marzec

20.03.2018

01.03.2018
26.03.2018

kwiecień

20.04.2018

03.04.2018
26.04.2018

maj

20.05.2018

02.05.2018
25.05.2018

czerwiec

20.06.2018

01.06.2018
26.06.2018

lipiec

20.07.2018

02.07.2018
26.07.2018

sierpień

20.08.2018

01.08.2018
24.08.2018

wrzesień

20.09.2018

03.09.2018
26.09.2018

październik

20.10.2018

01.10.2018
26.10.2018

listopad

20.11.2018

02.11.2018
26.11.2018

grudzień

17.12.2018

03.12.2018
20-21.12.2018

 

Dokumenty złożone po terminie bez wcześniejszego uzgodnienia nie zostaną uwzględnione w wypłacie.