Uchwały 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Uchwała Nr IV-25-2011 Rady Gminy Wilkowice z dn.16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII-476-2010 Rady Gminy Wilkowice z dn.9 listopada 2010r….
2. Uchwała Nr V-27-2011 Rady Gminy Wilkowice z dn. 31 marca 2011r. w sprawie Opłat za usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilkowice.
3. Uchwała Nr V-28-2011 Rady Gminy Wilkowice z dn.31 marca 2011r. w sprawie ustalenia max. kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe…
4. Uchwała Nr VI-40-2011 Rady Gminy Wilkowice z dn.28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów…
5. Uchwała Nr VII-44-2011 Rady Gminy Wilkowice z dn. 31 maja 2011r. w sprawie nadania imienia szkole  Podstawowej w Mesznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mesznej
6. Uchwała Nr IX-67-2011 Rady Gminy Wilkowice z dn. 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXVII-274-2009 Rady Gminy Wilkowice z dn. 5 lutego 2009r.
7. Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/334/2009r. Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
8. Uchwała Nr X-72-2011 Rady Gminy Wilkowice z dn. 2 września 2011r. w sprawie  Zmiany uchwały Nr V-27-2011 Rady Gminy Wilkowice z dn. 31 marca 2011r.
9. Uchwała Nr XIII-95-2011 Rady Gminy Wilkowice z dn. 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
10. Uchwała Nr XIII-98-2011 Rady Gminy Wilkowice z dn.30 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej…